موسسه موج حامی رسانه

فرم درخواست همکاری و ارسال رزومه برای گرافیست و طراح

مشخصات فردی

تحصیلات


مدارک علمی


زبان های خارجه زبان انگلیسی :
برنامه ها و نرم افزارهای گرافیکیتوانایی های شما
سوالات دوست گرامی درصورتی که جوابتان مثبت میباشد تیک گزینه مربوطه را بزنید.


موارد نیاز به توضیحبا تشکر از صبر و حوصله شما . . .