موسسه موج حامی رسانه

فرم درخواست همکاری و ارسال رزومه برای برنامه نویسان

مشخصات فردی

تحصیلات


مدارک علمی


زبان های خارجه زبان انگلیسی :
زبان های برنامه نویسیموتورهای ساخت بازیسوالات دوست گرامی درصورتی که جوابتان مثبت میباشد تیک گزینه مربوطه را بزنید.


موارد نیاز به توضیحبا تشکر از صبر و حوصله شما . . .